Vorige | Volgende

Burgemeester De Withstraat 21 De Bilt

Vraagprijs € 560.000 

Bewaar object

Omschrijving

BELEGGING! GEHEEL VERHUURD WOONOBJECT!

Het object met een GBO van 171m² (NEN2580) maakt deel uit van een kleine beleggingsportefeuille en de voorkeur gaat uit naar verkoop van de gehele portefeuille aan één partij. Deze woning is opgedeeld in zeven studio's, waarvan de zelfstandige unit achter het object een eigen douche/toilet en keuken. Het hoofdgebouw bestaat uit zes units verdeeld over drie bouwlagen met op elke verdieping twee units. Daarnaast zijn er een grote gemeenschappelijke keuken op de begane grond met eigen keukenblok en sanitaire voorzieningen op de verdiepingen. Verbouwing tot een gezinswoning, beneden- en bovenwoning(en) of appartementen is goed mogelijk (indien vergunning wordt verleend). De studio's zijn in de huidige staat gemakkelijk te verhuren aan starters en studenten.

Het hoofdobject is opgedeeld in zes studio's, verdeeld over drie woonverdiepingen: begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping. De zevende unit ligt achter het hoofdobject. Zie plattegronden voor de indeling.

Begane grond:
Entree via de naastgelegen poort; ruime gemeenschappelijke hal met toilet, berging en meterkast. In het midden van het object ligt de grote gemeenschappelijke keuken. Studio I voorzijde en Studio II achterzijde, deze heeft tevens toegang tot de achtertuin. Via dezelfde naastgelegen poort is studio III (bijgebouw) met een eigen keuken en douche/toilet en slaapentresol te bereiken.

Eerste verdieping:
Overloop met toilet en vaste kast; badkamer met douches en wastafel en wasmachineaansluiting. Studio IV voorzijde en Studio V achterzijde deze heeft tevens toegang tot het balkon.

Tweede verdieping:
Overloop met daklicht en veel bergruimte. Studio VI voorzijde met wastafel en Studio VII achterzijde eveneens met wastafel.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen in het oudste deel van De Bilt, op korte fietsafstand van het historische centrum van Utrecht maar ook de Uithof. Op enkele minuten loopafstand van de winkels van de Dorpsstraat en de even verderop gelegen Hessenweg/Looydijk. Tevens is er vlakbij een bushalte gesitueerd met diverse buslijnen. In de directe omgeving van vindt u vele voorzieningen, zoals een supermarkt, een tandartsencentrum en een park. De Burgemeester de Withstraat is een gezellige, veelzijdige woonstraat en vormt met de Dorpsstraat met haar winkels een mooi geheel.

De portefeuille bevat buiten de Burgemeester de Withstraat 21 De Bilt het volgende beleggingsobject:
Oudenoord 443 Utrecht; Dit betreft een geheel verhuurd 8-woonkamerappartement in de wijk Pijlsweerd op de 2e en 3e verdieping van 143m² GBO met balkon en berging in de onderbouw

ALGEMEEN
Alle huurovereenkomsten zijn aanwezig. Verkoper heeft het verkochte zelf niet bewoond en is derhalve niet bekend met de eventuele tekortkomingen voor normaal gebruik.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object worden in de huidige staat “as-is” opgeleverd.

ENERGIELABEL
In aanvraag.

GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN
Het bestemmingsplan “Dorpstraat e.a. 2005 ” is van toepassing. Op grond van artikel 4 van de bij dat plan behorende voorschriften is de bestemming van het perceel “Gemengde Doeleinden”. Verder heeft het perceel de aanduiding archeologisch waardevol gebied en beschermd dorpsgezicht

Doeleindenomschrijving
1. De op de plankaart voor Gemengde doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dienstverlening, zoals aangegeven in de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage 3, functies en bedrijfsactiviteiten oude dorp, op de begane grond;
b. maatschappelijke dienstverlening, op de begane grond;
c. kleinschalige en/of ambachtelijke bedrijfjes, zoals aangegeven in de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage 3, functies en bedrijfsactiviteiten oude dorp, op de begane grond;
d. detailhandel uitsluitend ter plaatse van de nadere aanduiding daartoe op de plankaart, op de begane grond;
e. horeca en horeca in milieu categorie 3 uitsluitend ter plaatse van de nadere aanduiding daartoe op de plankaart, op de begane grond;
f. kantoren uitsluitend ter plaatse van de nadere aanduiding daartoe op de plankaart, op de begane grond;
g. wetenschappelijk onderwijs uitsluitend ter plaatse van de nadere aanduiding daartoe op de plankaart, zowel op de begane grond als op de verdiepingen;
h. onderwijs uitsluitend ter plaatse van de nadere aanduiding daartoe op de plankaart, op de begane grond;
i. wonen uitsluitend ter plaatse van de nadere aanduiding daartoe op de plankaart op de begane grond en voor het overige wonen op de verdiepingen;
j. groenvoorzieningen en verblijfsdoeleinden;
k. parkeervoorzieningen.

Vrijstelling
3. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in:
a. lid 1 sub c., sub d., sub e., sub f. en/of sub g. door elders binnen de bestemming Gemengde doeleinden horeca en/of kantoren en/of wonen op de begane grond toe te staan, mits:
1. de functiewisseling past binnen de in artikel 4 van deze voorschriften vermelde visie voor het oude dorp;
2. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken niet in onevenredige mate worden aangetast;
Voor meerdere informatie omtrent de bestemming verwijzen wij u naar de gemeente De Bilt

VERHUURDE STAAT
Het object is thans in verhuurde staat. De zeven (7) huurovereenkomsten lopen voor onbepaalde tijd. De huurprijs voor het geheel bedraagt conform opgave eigenaar contract € 30.888,-- per jaar (netto huur). Het object wordt door gedoging onzelfstandig verhuurd.

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing.

KOSTEN NUTSBEDRIJVEN
Rechtstreeks door verhuurder te voldoen aan desbetreffende nutsbedrijven.

VRAAGPRIJS
€ 560.000,-- kosten koper. Partijen zullen niet opteren voor een met omzetbelasting belaste levering. Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde overdrachtsbelasting, eventuele omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt in verhuurde staat geleverd, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
belegging
Functies
belegging
Aanvaarding
In overleg

Details

Ligging
in woonwijk
Waardering binnen
redelijk tot goed
Waardering buiten
goed
Bouwjaar
1924
In aanbouw
nee

Financieel

WOZ-waarde
340000
Peildatum WOZ-waarde
2020-01-01
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Kaart Burgemeester De Withstraat 21 De Bilt

naar Burgemeester De Withstraat 21 De Bilt
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand

Deel dit object